lørdag 18. mars 2017

Askøys tøffeste ungdom på SV landsmøte
Det er lett å få hjerteklapp og tårer i øyene når du møter Marthe-Anthonie Synnevåg, 18 år fra Askøy. Hun har et brennende engasjement, en kraftig røst, et klokt hode og en ungdoms utålmodighet. SV har alltid vært opptatt av å gi unge plass i organisasjonen. Det er ungdommen som kan spørre de spørsmålene som får oss til å utvikle oss. Som har mot til å si: hvorfor det? Kan vi ikke bare.... Marthe er på landsmøtet til SV sammen med organisasjonens beste tillitsvalgte.
Jeg har fått lov til å intervjue henne via chat:


Hvordan er det på landsmøtet og hva har engasjert deg? Landsmøtet er helt topp, det er vår mulighet til å påvirke SV og slik norsk politikk. - På talerstolen hittil har jeg snakket; om hvorfor mindre klasser er viktig for en god skole, hvor alle tør å "prøve og feile". Marthe er selv skoleelev i vg 3 og blir russ. Hun har også engasjert seg i debatten rundt russesanger; Jeg har snakket om Russesangen "Nei blir til Ja, voldtekt er sex når man ønsker", og hvordan det forklarer i veldig stor grad hvorfor vi trenger mer omfattende seksualundervisning, og hvorfor det viktig å begynne den tidlig. Marthes  tydelige ord rundt dette fra landsmøtets talestol har blitt delt på facebook utover dagen og blitt en liten snakkis. Det er godt å vite at unge kvinner ikke finner seg i at det skal spøkes med butal vold. At de i tillegg gir beskjed om at de ønsker en bedre seksualundervisning har vært prioritert sak for sosialistisk ungdom i flere år. 

I tillegg tør Marthe å utfordre: Til slutt har jeg tatt et oppgjør med hvordan utenriksminister Børge Brende ønsker å nekte kommuner å aktivt boikotte varer fra Israel, selv om hva man kjøper i stor grad er en politisk sak. Jeg stiller spørsmål om han hadde nektet kommuner i Norge å være Fairtrade kommuner.
Marthe har lange dager foran seg med valg av nytt sentralstyre, godkjenning av arbeidsprogram og behandling av uttalelser. 
Vi hjemme får glede oss over at vi har en så engasjert ungdom som får med seg andre. Dette lover godt for framtida. torsdag 19. mars 2015

Krav om brakker - en varslet katastrofe

Følgende innlegg sto i Askøyværingen 19.03.2015


Foreldrene ved Kleppestø barneskole gikk i demonstrasjonstog sist torsdag. Sinte og fortvilet bar de plakater og ropte slagord mot Høyre og Fremskrittspartiet. Fortvilelsen er forståelig og velbegrunnet. I flere år har det vært viktigere for Stenseide og Høgtun å si ja hver gang en utbygger banket på rådhusdøren. De to styrende partiene har prioritert å være imøtekommende til entreprenører som ønsker å tjene seg rike på å bygge ut store boligfelt. Tilsvarende har de nedprioritert barn i skole, kvalitet i skole, skoleveier og undervisning i spesialrom.

Vi er mange som har advart. SV har vært tydelig på at hvis vi skal kunne ta imot den ekstreme veksten i befolkningen så må vi sikre skoler nok.  Vi har talt for døve ører. Administrasjonen har gitt råd om å følge rekkefølgebestemmelsene.  Råd de styrende politikere har lukket øynene for: dispensasjon på dispensasjon er innvilget. Resultatene ser vi så alt for tydelig. Spesialrommene var de første som røk. De må brukes til vanlig undervisning. Høyre, Frp og Krf gir blaffen i musikkundervisning, sløydundervisning, skolekjøkken, kroppsøving.

Det settes nå opp brakker overalt: Brakker på Haugland skole. Brakker på Florvåg skole. Brakker på Tveit skole. Brakker på Erdal skole. Uteområdene blir mindre og mindre. Flere brakker på Florvåg. Flere brakker på Erdal. Når vi trodde det ikke var mulig å skru igjen bevilgningene, klarte de en halv runde til. Elevene på Kleppestø barneskole skal ut på legd. Det neste blir vel forslag om kveldsundervisning?

Askøy kommune gikk med 32 mill. i overskudd i 2014. Hva disse pengene skal brukes til, er ennå ikke vedtatt. For SV er det helt naturlig å bruke pengene der det er mest behov. Og det er elevene ved Kleppestø barneskole som har mest behov. Brakkene må settes slik at de ikke kommer i konflikt med utbyggingen. Gjerne ved å rive Voll, SFO bygningen som ikke er godkjent eller universelt utformet. Skal vi få til en brakkeløsning før skolestart må vi ha saken opp senest i juni møtet i kommunestyret. Derfor var det særs viktig at utredning om brakker begynte nå. Høyre, Frp og Krf ville det ikke slik. De ville vente og se om det poppet opp noen gyldne lokaler som kunne brukes og sendte saken til utvalget uten utredning om brakker.  Vi må ha dialog, sier ordføreren til skoleforeldrene, men nekter å lytte. Vi må utrede om det finnes alternative lokaler, sier orføreren i kommunestyret, vel vitende om at hvert alternative lokale på Kleppestø er sjekket ut.

Vi tror de styrende partiene er mest opptatt av å trenere saken for å kunne bruke overskuddet på noe annet enn skole. Kun med et sterkt press fra foreldre kan vi holde saken om brakker på sakskartet. Denne gang er det Kleppestøbygden, neste gang er det kanskje Hanøy skole hvor Frp har hintet om at de ikke vil bygge så stort som de var med å vedta i skolebruksplanen. Slike politikere er umulig å forholde seg til. 
En av foreldrene hadde en plakat hvor det sto: vi krever planlegging. Det gjør vi også!onsdag 11. mars 2015

3 spørsmål om brakkerEn av de store diskusjonene på Kleppestø handler om hvor vi skal plassere alle barna som hører til Kleppestø barneskole.
 Diskusjonen handler om hvilke forhold våre barn skal ha i skolehverdagen sin. Bygg med for små klasserom, dårlig luft, ingen spesialrom eller grupperom er hverdagen. Helt siden datteren min begynte på skolen i 2006 har det vært for få rom på skolen. Og hvert år har klassene økt og spist seg inn på det ene spesialrommet etter det andre. Nå er det ingen flere rom igjen å ta av. Ingen sløyd, matlaging eller musikkrom. Ingen grupperom til delt undervisning. 

Dette utbyggingstempoet uten å ta hensyn til skolene har jeg skrevet om før i 2011.

Er brakker dårlig løsning?

Mange snakker om brakker som om det er et råttent bygg med dårlige planløsninger. Jeg vil påstå at brakker har ofte bedre innemiljø og løsninger enn de overfylte gamle skolene vi har på Askøy. Jeg har selv hatt kontorplass i brakker da jeg jobbet i teknisk etat og syntes det var helt greit. Her er noen fine forslag på brakkeløsninger fra techarchitectsHar vi sted å sette dem? 


Vi alle vet at Voll huset skal rives. Det er jo ikke godkjent som SFO bygg og lever på midlertidig tillatelse som kommunen gir (bukken og havresekken) Voll huset er heller ikke tilrettelagt for barn med ekstra utfordringer. Huset bør jevnes med jorden. Her er tomten klar med vann og strøm. Brakker kan settes opp på kort varsel og i høyden. Dette vil gi rom til både SFO og klasserom i en utbyggingsperiode. Uteområdet til skolen og haugen bak barnehagen må aktivt brukes som kompensasjon for liten skoleplass byggefasen. I tillegg kan parkeringsplassene oppe ved SFO fjernes og brukes som uteområde.
Ved å sette de yngste elevene i denne brakkeløsningen vil barna ha et naturlig området som ikke er i konflikt med trafikk eller utbygging. 

Her er Bergen sin brakkeløsning på liten tomt.


lånt av www.ba.no

Har vi penger til det?


Ja, vi har penger. 

Brakkeløsning vil koste ca 25 millioner. Det finnes 2 måter å løse dette på økonomisk. 

1. Vi kan legge til rette for dette som en investering om vi ønsker. Investerer vi vil dette utgjøre 2,5 millioner i driftsbudsjettet neste år. 2,5 millioner er ikke mye på kommunens store budsjett. 

2. Vi kan bruke av overskuddet vårt. Den tøffe sparingen i kommunen har gitt oss 32 millioner i overskudd for 2014. Disse pengene er ikke fordelt. Jeg mener det ville vært en god investering å kjøpe brakker. De kan brukes senere på andre skoler, noe jeg dessverre tror blir nødvendig. Eller som kontorbygg, eller selges. 


Så om vi kan bygge, vi har penger og vi trenger det. Hva mangler da?

Politisk vilje, så klart.
fredag 30. januar 2015

Det aller beste er vel bare å vente å se?


Det aller mest bedagelige vi som politikere kan gjøre er å vente å se. Ofte opplever jeg at politikere og administrasjonen på Askøy er avventende. Det er så behagelig å ikke måtte ta ansvar. De venter og ser hva andre etater sier.På Askøy er det for tiden 2 saker som blir møtt med taushet og tiltaksløshet, den rømte oppdrettsfisken og Kollevåg.


Oppdrettsfisken: 

i løpet av uværet Nina rømte over 127.00 oppdrettsfisk. Mange av dem har dessverre funnet fram til Askøy. Askøy jeger og fiskeforening sammen med privatpersoner har gjort en formidabel innstats for å fiske opp denne fisken og for å redde Askøys viktige gyteplasser. Saken ble tatt opp i ukas utvalg for teknikk og miljø av SV og Arbeiderpartiet. Svarene vi fikk var ikke tilfredsstillende. Miljøvernlederen hadde ikke vurdert mottak eller ekstra tiltak for å avhjelpe situasjonen. Her var det avhengig av hva fylkesmannen og mattilsynet sa. Det har heller ikke vært noen utspill fra den politiske ledelsen i forbindelse med denne miljøkatastrofen, ikke finnes det en tiltaksplan.  Her er det visst best å bare sitte å vente til noen andre tar ansvar.

Ville du spist denne fisken? Oppdrettslaks fanger i Nordhordland.
Bilde fra nrk.no


Kollevågen:

Jeg har flere ganger blogget om miljøskandalen i Kollevåg. Her finner du de gamle innleggene 
Den gamle bossplassen siver ut miljøgifter er skadelig for fisk og mennesker. Konsekvensen av disse utslippene vet vi ikke ennå, men vannprøvene er såpass dårlige at Bergen kommune har laget en tiltaksplan som foreslår å bruke over 40 millioner på å dekke til området. 
Jeg har kritisert planen og resultatene ved å si at de ikke er gode nok. prøvene er tatt på forskjellige høyder og steder som gjør dem vanskelig sammenlignbare. 
Kommunens miljøavdeling har valgt å ikke uttale seg om saken. Jeg fikk saken opp i utvalget hvor eneste vedtak var at de imøteså en konklusjon fra miljøverndirektoratet. Jeg foreslo den gang at vi også skulle stenge Kollevågen for bading til konklusjonen forelå. Dette ble nedstemt, kun Krf ville støtte den saken. Jeg foreslo også at vi presiserte at miljøverndirektoratet tok en vurdering på om stedet burde bli stengt for bading og at det ble hengt opp informasjonskilt om at fisken er sterkt forurenset. Også dette fikk kun SV og Krf sine stemmer. Her var det viktig for politikerne å bare sitte og vente. Det var tross alt Bergen som var forurenser. At det var på Askøy og rammer Askøys befolkning, var visst ikke så viktig for en lokalpolitiker. I denne uken kom svaret fra direktoratet: analysene og planen var for lite grundig og Bergen må gjøre mer før det blir gitt et svar. I mellomtiden bader og fisker folk i området uten å vite hva de kan utsette seg for.


Jeg ønsker med en kommune med politikere som tar aktivt standpunkt og ansvar!

Vi har ansvar ikke bare for det vi gjør, 

men også det vi lar være å gjøre

Richard Whately

onsdag 28. januar 2015

10 grunner til å holde søndagstengt!

10 grunner til å holde søndagstengt!


1. Søndagsmorgen

fra bloggen: blisunn.no

2. Søndagsstille


Frode Grytten3. Søndagsklær
4. Søndagsro

Sunday is the golden clasp that binds together the volume of the week.

Henry Wadsworth Longfellow
5. Solskinnsøndag6. Søndagstur


7. Søndagsruter

8. Søndagsmiddag


9. Søndagsfilm


10. Søndags alt annet enn å jobbe

Fyll inn sjøl..................
her er noen av forslagene fra facebooktråden: Søndagskjæreste, søndagspizza, søndagsskole, søndagsklær, søndagspen, søndagskjole, søndagskos, søndagsfred, søndagssyssel, søndagsbufeet, søndagssteik, 

onsdag 3. desember 2014

Modige damer søkes!

Etter 12 år med nominasjonsarbeid sitter jeg igjen med samme problemstilling: hvorfor er det alltid dobbelt så mange menn som melder seg til verv?

Er kvinner så mye mer opptatt? Har de andre prioriteringer? Er de usikre på seg selv? Hva er grunnen og hvordan kan jeg få kvinner til å forstå at de er av en stor verdi i organisasjoner og politikken?
Denne gangen gjelder det SV sin liste til kommunevalget på Askøy. 

Jeg vil derfor bruke dette innlegget på å forklare hva de forskjellige vervene innebærer.


 Listetopp: du har sagt ja til å stille som gruppeleder og ordførerkandidat. Du må forvente å bli gjenkjent som politiker. Stille opp på dårlige stunts i lokalavisen. Møte folk i lokalbutikken som vil diskutere og at folk har en mening om deg før de har blitt kjent med deg. Å være gruppeleder er en kontinuerlig jobb med mange møte på dag og kveldstid. Du vil få politisk innflytelse og makt. Du vil kunne påvirke kommunen i den retning du ønsker og fremme dine prioriterte saker. Du får formidabelt med taletid og spalteplass.

Bildet er fra stortingslisten 2013

Kumulert plass:
På kommuneliste i år vil SV ha 2 kumulerte plasser. Dette betyr at for hver stemme SV får vil de 2 som står øverst på listen få en personstemme. Dette vil i praksis bety at ingen andre på listen vil gå forbi dem. Tradisjon tro vil nr 1 på listen blir ordfører eller gruppeleder. Står du på kumulert plass har du sagt ja til å stå på topp og er villig til å gjøre en grundig  jobb for partiet de neste 4 årene. Mange møter. Stor innflytelse for dine kjernesaker. Blant topp 10:
Det er faktisk ingen forskjell på om du står på 5 eller 35 plass. Det er antall personstemmer (hvor mange som har satt et kryss ved navnet ditt) eller slengere (hvor mange som har stemt på et annet parti men skrevet ditt navn på stemmeseddelen) som avgjør hvor høyt oppe du kommer. Rekkefølgen på hvem som kommer inn er alltid annerledes enn rekkefølgen på den trykkede valgseddelen. Har du stor omgangskrets og nettverk er sjansen større for at du kommer inn i styrer og verv. Er du blant topp 10 på listen forventes det at du er aktiv i valgkampen og ønsker å bidra for SV.


Listefyll:
Trodde du kanskje det hadde noe med fest å gjøre? Beklager å måtte skuffe deg. Å være listefyll betyr å stå de nederste plassene på listen og ikke ha noen visjoner om å komme inn. Du bidrar til å pynte opp listen med ditt navn og andre krav stilles ikke. Derimot kan listefyll karrieren bli kort, her er det jo personstemmene som avgjør så i realiteten er du på startstreken med nr 3 på listen.


Så hvorfor er det så viktig å ha kvinner på listen? 
Svaret er enkelt. Uten kvinner som tok ordet i debatten ville vi ikke hatt stemmerett. Og jeg tør å påstå at vi heller ikke ville hatt full barnehagedekning. Politikk handler om å prioritere og sette saker på dagsorden. Kvinner prioriterer kanskje andre saker enn menn? 
Jeg ønsker en liste som gjenspeiler Askøy, både i forhold til hjembygd, alder og kjønn. 

Så! Denne fine kamerat gjengen trenger flere modige damer og leiter etter den rette. Vi lover godt humør, mange nye venner, gode debatter, spennende saker og muligheten til å bidra til Askøys utvikling. 


mandag 1. desember 2014

Når en konsert til 14 kroner blir for dyr


Jeg husker det godt. Gymsalen var full av fnisende unger med sure sokker som stimet seg sammen rundt sirkelen på gulvet. Elevene var spente på hva som skulle skje. Vi voksne på skolen krysset fingrene for at det kom noen fra rikskonserten som kunne fange øyeblikket. Som fikk elevene til å legge hodet lyttende mot venstre. Høre musikk som skaper bobler i blodet. La rytmefoten gå av seg selv. 

Nå skal rikskonsertene på Askøy ofres. Skolebudsjettet er så lite at 112.000 kroner er for mye for skoleavdelingen. All utenomfaglig arbeid blir kuttet. Dessverre bruker kommunen som argumentasjonen at vi har en god kulturskole med god dekning. Et argument som gjør hele saken enda verre. 

Jeg mener at har vi grobunn for et godt kulturliv er det viktig å bygge opp under, ikke kutte. Kulturskole, kulturhus og et rikt musikkliv er allikevel noe helt annet enn skolekonsertene. Noe av det viktigste med rikskonsertene er at det er gjennomtenkt og vurdert innhold i forhold til musikk og kulturformidling. Her er det ikke den siste Disney sangen som gjelder eller slagerkonsert for å selge flest mulig billetter. Her kan barn lære forskjellige musikkuttrykk uavhengig av popularitet. En elev får 20 konserten i løpet av grunnskolen. Det vil si at billettprisen 14 kroner per elev.

Det har vi råd til! 

 Os og Askøy er de eneste kommunene i landet som har sagt nei til rikskonsertene.Om meg

Bildet mitt
Norway
Kommunestyrerepresentant på Askøy for SV. Engasjert i stort og smått. Skriver når jeg ikke får sove om natten.